Hakijan tiedot

Kanssahakijan tiedot

Muut muuttavat henkilöt

(Muut henkilöt jotka eivät ole taloudellisessa vastuussa vuokrasta)

Henkilö 1
Henkilö 2
Henkilö 3
Henkilö 4
Henkilö 5
Henkilö 6
Henkilö 7
Henkilö 8
Henkilö 9
Henkilö 10

Onko lemmikkejä

Haettavan asunnon tiedot

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen tulee liittää alla mainitut liitteet. Liitteet on toimitettava hakemuksen mukana. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Laita liitteeksi todistuksista kopiot, emme palauta alkuperäisiä. Hakemus on voimassa kuusi (6) kuukautta. Hakijan on itse huolehdittava uusimisesta (soitto tai sähköposti riittää) ja liitteiden päivittämisestä.

Selvitys huoneistoon muuttavien tuloista

- työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma

- eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä

- työttömältä päätös työttömyystuesta sekä kuitti viimeisimmästä työttömyystukimaksusta.

- yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake (kirjanpitäjän täyttämä)

Viimeisin valmistunut verotustodistus jokaiselta yli 18-vuotiaalta hakijalta (valitse OmaVero sivustolta ”postilaatikko” ja sieltä kohdassa ”päätökset ja kirjeet” valitse ”näytä kaikki” ja listalta viimeisin verotustodistus TAI soita puh. 029 497 002 / Henkilöasiakkaan tuloverotus)

Selvitys omaisuudesta ja veloista, mikäli ne eivät ilmene verotodistuksesta tai ovat muuttuneet (omaisuuden verotusarvo tai myyntihinta-arvio ja luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista)

Muita mahdollisia liitteitä, hakijan tilanteen mukaisesti:

- Opiskelutodistus

- Raskaustodistus, häätöpäätös tai muu hakemuksen perusteena käytettävä todistus)

- Avioero (avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta)

- Asunnottomuus (kirjallinen irtisanomisilmoitus tai oikeuden häätöpäätös)

- Muu hakemuksen perusteena käytettävä todistus esim. tarveselvitys, lääkärintodistus

Muuta huomioitavaa

- Mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat, on hakijan ilmoitettava niistä sekä toimitettava päivitetty liite hakemukseen.

Muu

Vakuusmaksu on pääsääntöisesti yhden kuukauden vuokran määrää vastaava summa. Tästä voidaan poiketa esim. luottotietomerkinnän vuoksi. Vakuus tulee olla suoritettu ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta.